Kottayam MVD AI Camera’s Location


Places in Kottayam where MVD Installed AI Camera’s

 • Laikadu bridge – 1
 • Laikadu Bridge – 2
 • Kattachira
 • Parelappally church
 • Kannanperoor bridge – 1
 • Kannanperoor bridge – 2
 • Karukachal – 1
 • Karukachal – 2
 • Kanjirappally
 • Near Police station, Ponkunnam, KK road
 • Ponkunnam Police station Pala road
 • Kodimatha – 2, Manipuzha
 • Pala Road – Ponkunnam
 • Kodimatha – 1
 • Kottayam Kumaly road
 • KK road Kanjikuzhi
 • Kottayam Kumarakom road – 1
 • Kottayam Kumarakom road – 2
 • Nagampadom bridge – 1
 • Nagampadom bridge – 2
 • St. Joseph church, Paika town – 2
 • Central junction – 2
 • St. Joseph church, Paika town – 1
 • Central junction – 1
 • Aaniyilapp, Eerattupetta
 • Aruvithura church – 1, Erattupetta
 • Aruvithura Church – 2, Earttupetta
 • Near Mubarak Masjid, Nadaykkal
 • Almanar HSS, Erattupetta
 • Masjid noor juma masjid, Erattupetta 1
 • Masjid Noor Juma Masjid, Erattupetta 2
 • Ponkunnam Bridge – 2
 • Head post office Pala – 2
 • Ponkunnam Bridge – 1
 • Head post office Pala – 1
 • SRTO 1 Pala
 • SRTO 2 Pala
 • Near KSEB Pala – 1
 • RV junction Pala – 2
 • Near KSEB Pala – 2
 • RV Junction Pala – 1
 • Near Govt hospital Thalayolaparambu
 • Govt hospital junction
 • Near Thalappara junction