പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ സേവ ഒഫീഷ്യല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍


പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ ഓഫീസുകളിലും മറ്റും കയറി ഇറങ്ങി കഷ്ടപെടാതെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വഴി എളുപ്പത്തില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ സംബധമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാം. അതിനായി പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ സേവ ഒഫീഷ്യല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍. ഉടന്‍ തന്നെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.. ഉപകാരപെടും.

< a href=”https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.mea.psp” target=”_blank”>

Android App