എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്


എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ സർവ്വീസിങ്ങ് ആണു പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറുടെ ചുമതല. എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റിയും ഫിറ്റ്നസുമൊക്കെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറുടേതാണു. എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് എന്നത് ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമ തലത്തിലുള്ളതോ ആയ ഒരു അക്കാദമിക് കോഴ്സ് അല്ല; മറിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലനമാണു. വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻറ്റെ (DGCA) പരീക്ഷകൾ പാസായി ലൈസൻസ് നേടി വ്യോമയാന രംഗത്തും വിമാനക്കമ്പനികളിലും മറ്റും എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറോ ടെക്നീഷ്യനോ ആയി തൊഴിൽ നേടാം. 3 വർഷമാണു പരിശീലനം.

യോഗ്യത

ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ +2, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിൽ ത്രിവൽസര എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ, അല്ലായെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ബി എസ് സി ബിരുദമെടുത്തവർക്കും ‘AME’ പരിശീലനം നേടാം. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വേണം.

പഠന വിഷയങ്ങൾ

മെക്കാനിക്കൽ ഏവിയോണിക്സ് സ്ട്രീമുകളിലാണു മുഖ്യ പരിശീലനം. ഏവിയോണിക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, റേഡിയോ നാവിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണു. സർവ്വീസ്, റിപ്പയർ, മെയിൻറ്റനൻസ്, ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകി കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനത്തിൽ ആദ്യ വർഷം എയർക്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സംബണ്ഡമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണു പഠിപ്പിക്കുക. രണ്ടാം വർഷം ജനറൽ എഞ്ചിനിയറിംഗും മെയിൻറ്റനൻസും പഠിപ്പിക്കും. എയറൊ ഡൈനാമിക്സ് അഥവാ ഫ്ലൈറ്റ് തിയറി, മെറ്റലർജി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി, എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻറ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പഠിക്കാം. മൂന്നാം വർഷം ലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഹെവി എയർക്രാഫ്റ്റ്, പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻസ്, ഹെലികോപ്റ്റർ മുതലായവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശീലനമാണു. മെക്കാനിക്കൽ/ഏവിയോണിക്സ് മേഘലയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ബേസിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണു. DGCA യുടെ പരീക്ഷകളും പാസാവണം. മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി DGCA യുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് (AME) ലൈസൻസ് പരീക്ഷ പാസാവണം. AME ലൈസൻസ് നേടുന്നവർക്ക് റെഗുലേറ്ററി ലൈസൻസ് കൂടി നേടി പ്രത്യേക എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ പരിരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടാം.

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻറ്റെ (DGCA) അനുമതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണു പരിശീലനം നേടേണ്ടത്. അനുമതിയുള്ള പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്http://dgca.gov.in/ എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണു.

ജോലി സാധ്യത

3 വർഷത്തെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി DGCA യുടെ AME ലൈസൻസ് നേടുന്നവർക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ (ബോയിംഗ് 737, എയർബസ് 320 തുടങ്ങിയവ) വൈദഗ്ധ്യം നേടി അതു സംബണ്ഡിച്ച പരീക്ഷ പാസായാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനിയറായും ജോലി നേടാം. പൊതു മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഒരു പോലെ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണിത്.