വാട്ട്സ്ആപ്പ് മള്‍ട്ടി ഫോര്‍വേഡിംഗ് മെസേജ് സംവിധാനംനിലവില്‍ വന്നു.


വാട്ട്സ്ആപ്പ്  മള്‍ട്ടി ഫോര്‍വേഡിംഗ് മെസേജ് സംവിധാനം (MFM) നിലവില്‍ വന്നു.

WhatsApp Multiple forward user share

ഇതു പ്രകാരം ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യാനായി സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസേജ് സെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനു

മുന്‍പ്, കൂടുതല്‍ കോണ്‍ടാക്റ്റുകള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അതിനു ശേഷം സെന്‍ഡ് ചെയ്താല്‍ ഒരേ സമയം കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഒരേ മെസേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതു പരിശോധിക്കാന്‍ ഈ മെസേജ് തന്നെ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വിവരം എത്തിക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *