സോണി എക്സ്പീരിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 7.0 Nougat ഡിവൈസുകളുടെ ലിസ്റ്റ്


ഗൂഗിൾ ഈയിടെ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് 7.0 Nougat അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഓസ് ആണ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .

സോണി ഇന്നു അവരുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ Nougat ഇലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന. ചുവടെ കൊടിത്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ Nougat ഇലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവ .

  • Xperia Z3+Sony Nougat upgrage
  • Xperia Z4 Tablet
  • Xperia Z5
  • Xperia Z5 Compact
  • Xperia Z5 Premium
  • Xperia X
  • Xperia XA
  • Xperia XA Ultra
  • Xperia X Performance

സോണിയുടെ  പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഫങ്ങ്ഷനുകളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഈ   അപ്ഗ്രേഡ് എന്നും അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ പറയുന്നു

Source : Sony Blog