ഫ്യൂഷ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയുടെ ഗൂഗിളിന്റെ ഒഎസ്.

1 12 Textbook Kerala


ഫ്യൂഷിയ പൂർണ്ണമായും ഗൂഗിൾ വഴി നിർമിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്

ഗൂഗിൾ നിലത്തു നിന്ന് ഫോണുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്പ് അധിഷ്ടിതമായ എല്ലാ-പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പണിയുന്നു. ഫ്യൂഷിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ്, Chrome OS ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതി തോന്നുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അജ്ഞാതമാണ് തുടരുന്നു.

ഫ്യൂഷിയ ഈ ആഴ്ച നീങ്ങി കിടന്നു. അത് ആദ്യം ജൂലൈയിൽ, ഗൂഗിൾ ശാന്തമായി വികസന സെർവറിൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഒരു പുതിയ റിപ്പോസിറ്ററി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൊതു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒഎസ് പുറം ലെ എത്തിനോട്ടം, Google ഫ്യൂഷിയ പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നു പോലെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *