വിക്കിപീഡിയ ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും


എല്ലാ ഭാഷകളിലും സ്വതന്ത്രവും സമ്പൂർണവുമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനകോശമായ വിക്കിപീഡിയ ഇനി iphone ലും ആണ്ട്രോയിട് ഫോണിലും ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലഭ്യമാണ്.
 

Android App

 

 

 

iOs App

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *