ഒപ്‌ടോമെട്രി കോഴ്സ്

1 12 Textbook Kerala


കണ്ണുകള്‍ അഥവാ കാഴ്ച എന്ന ‘ഒപ്‌ടോസ്’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും അളവ് എന്ന അര്‍ഥമുള്ള ‘മെട്രിയ’ എന്ന പദവും കൂടിച്ചേര്‍ന്നാണ് ‘ഒപ്‌ടോമെട്രി’ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. മനുഷ്യനേത്രത്തിന്റെ ഘടനയും പ്രവര്‍ത്തനവും പഠിക്കുന്ന ഒഫ്താല്‍മിക് ഒപ്ടിക്‌സ് എന്ന ശാസ്ത്രീയരീതിക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്‌ടോമെട്രി. കണ്ണുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും തകരാറുകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ കണ്ടെത്തി പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കുകയുമാണ് ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റിന്റെ ജോലി. ലെന്‍സുകളോ കണ്ണടയോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും. ഇതില്‍ എന്തുവേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റാണ്. കണ്ണുഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒഫ്താല്‍മോളജിസ്റ്റുകളല്ല ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റുകള്‍ എന്ന കാര്യവും മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നീ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും കാഴ്ചത്തകരാറുകളുണ്ടാകും. ഇത്തരം രോഗികളെ ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റുകള്‍ ഒഫ്താല്‍മോളജിസ്റ്റുകളുടെ അടുക്കലേക്കയക്കും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ നേത്രശസ്ത്രക്രിയ വരെ നടത്താന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ഒഫ്തല്‍മോളജിസ്റ്റുകള്‍. എന്നാല്‍ രോഗികള്‍ക്ക് കണ്ണടയും ലെന്‍സുകളുമൊന്നും ഇവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാറില്ല. കണ്ണട ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോടെ ഇവരെ ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ പക്കലേക്കയയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയെത്തുന്ന രോഗികളുടെ കാഴ്ച കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അവര്‍ക്ക് പറ്റിയ കണ്ണടകളോ ലെന്‍സുകളോ നിര്‍ദേശിക്കലാണ് ഒപ്‌ടോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ ജോലി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *