ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍


ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ഇന്‍ബോക്സിലേക്കും വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ?

how to disable facebook notifications mallutech

ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍,
https://www.facebook.com/settings…
എന്ന ലിങ്ക്
സന്ദര്‍ഷിക്കുക, ശേഷം “Only notifications about your account, security and privacy” എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക.

ഇതേ സെറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മെസേജുകള്‍, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകള്‍ മുതലായ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ പ്രത്യേകം സെലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.