ആൻഡ്രോയിഡ് കോഡുകൾ


ഫോണിന്റെ ഐഎംഇഐ നമ്പർ കാണാൻ *#06# എന്ന കോഡ് ‌ഡയൽ ചെയ്‌താൽ മതിയെന്ന് അറിയാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ‘അതുക്കും മേലെ’ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവുമെന്ന് അറിയാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡുകൾ ഓർത്തുവെച്ചോളൂ.. ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം…

* # * # 232338 # * # * വൈഫൈ മാക്-വിലാസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു
* # * # 1472365 # * # * പെട്ടെന്നുള്ള ജിപിഎസ് പരിശോധനയ്ക്ക്
* # * # 1575 # * # * മറ്റൊരു തരം ജിപിഎസ് ടെസ്റ്റ്
* # * # 0283 # * # * പാക്കറ്റ് ലൂപ്ബാക്ക് ടെസ്റ്റ്
* # * # 0 * # * # * എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ ടെസ്റ്റ്
* # * # 0842 # * # * വൈബ്രേഷൻ ബാക്ക്ലൈറ്റിന്റെയും ടെസ്റ്റ്
* # * # 2663 # * # * ടച്ച് സ്ക്രീൻ പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു
* # * # 2664 # * # * ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ്
* # * # 0588 # * # * പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ടെസ്റ്റ്
* # * # 3264 # * # * രാം പതിപ്പ്
* # * # 232331 # * # * ബ്ലൂടൂത്ത് പരീക്ഷണം
* # * # 7262626 # * # * ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ്
* # * # 232337 # * # പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു Bluetooth ഉപകരണം വിലാസം
*#*#8255#*#* Google Talk സേവനത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ്
* # * # 4986*2650468 # * # * എ, ഫോൺ, ഹാർഡ്വെയർ, ആർഎഫ് കോൾ തീയതി ഫേംവെയർ വിവരം
* # * # 1234 # * # * എ, ഫോൺ ഫേംവെയർ വിവരം
*#*#1111#*#* FTA സോഫ്റ്റ്വെയർ പതിപ്പ്
*#*#2222#*#* FTA ഹാർഡ്വെയർ verion
* # * # 44336 # * # * പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു സമയവും മാറ്റം ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് നമ്പർ
*#06# Displsys IMEI നമ്പര്
* # * # 8351 # * # * വോയ്സ് ഡയലിംഗ് ലോഗിങ് മോഡ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു
* # * # 8350 # * # * വോയ്സ് ഡയലിംഗ് ലോഗിങ് മോഡ് അപ്രാപ്തമാക്കുന്നു
*#*#4636#*#* ഫോൺ, ബാറ്ററി, യൂസേജ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കാണുന്നതിന്.
*#*#7780#*#* ഫോൺ ഫാക്‌ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
*2767*3855# ഫോണിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഫോണിന്റെ ഫേംവെയർ വീണ്ടും ഇൻസ്‌റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടും.
*#*#34971539#*#* ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണിക്കുന്നു.
*#*#7594#*#* പവർ ബട്ടണിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി മാറ്റുന്നു.
*#*#273283*255* 663282*#*#* ഫോണിലെ എല്ലാ മീഡിയ ഫയലുകളുടെയും ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ.
*#*#197328640#*#* സർവീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടെസ്‌റ്റ് മോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ.
*#*#232338#*#* വൈഫൈ മാക് അഡ്രസ് ദൃശ്യമാകുന്നു.
*#*#1472365#*#* ഒരു ദ്രുത ജിപിഎസ് ടെസ്‌റ്റിനായി.
*#*#1575#*#* മറ്റൊരു ജിപിഎസ് ‌ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#0283#*#* പാക്കറ്റ് ലൂപ്പ്‌ബാക്ക് ടെസ്‌റ്റ്.
എൽസിഡി ഡിസ്‌പ്ലേ ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#0842#*#* വൈബ്രേഷൻ ബാക്ക്‌ലൈറ്റ് ടെസ്‌റ്റുകൾക്ക്.
*#*#2663#*#* ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ വിവരങ്ങൾക്ക്.
*#*#2664#*#* ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#0588#*#* പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#3264#*#* റാം വെർഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക്.
*#*#232331#*#* ബ്ലൂടൂത്ത് ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#7262626#*#* ഫീൽഡ് ടെസ്‌റ്റ്.
*#*#232337#*# ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ് ‌ദൃശ്യമാകുന്നു.
*#*#8255#*#* ഗൂഗിൾ ടോക്ക് സർവീസ് മോണിറ്ററിംഗിനായി.
*#*#4986*2650468#*#* പിഡിഎ, ഫോൺ, ഹാർഡ്‌വെയർ, ആർഎഫ് കോൾ ഡേറ്റ് ഫേംവെയർ വിവരങ്ങൾക്ക്.
*#*#1234#*#* പിഡിഎ, ഫോൺ ഫേംവെയർ വിവരങ്ങൾക്ക്.
* # * # 232339 # * # * അല്ലെങ്കില് * # * # 526 # * # * വയർലെസ് ലാൻ ടെസ്റ്റുകൾ
* # * # 0673 # * # * അല്ലെങ്കില് * # * # 0289 # * # * ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ്
*#*#232339#*#* അല്ലെങ്കിൽ *#*#526#*#* – വയർലെസ് ‌ലാൻ ടെസ്‌റ്റുകൾക്കായി.
*#*#0673#*#* or *#*#0289#*#* – ഓഡിയോ ടെസ്‌റ്റ് നടത്തുന്നതിന്.